Kurs planowania i pielęgnacji ogrodów.

„Twój własny ogród”

Wymagania wstępne: Do udziału w kursie będą wymagane jedynie dobre chęci i zaangażowanie. Mile widziana będzie również kreatywność  jak również znajomość podstawowych narzędzi ogrodniczych. J

Kurs skierowany jest do osób, które chcą zacząć lub już zaczęły pracę w ogrodzie. Mogą być to również osoby, które po prostu interesują się ogrodnictwem.   Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę teoretyczną na temat zakładania i pielęgnowania ogrodu, planowania rabat, uprawę gleby, nasadzeń roślin oraz ich dalszej pielęgnacji. Teoria poparta jest ćwiczeniami praktycznymi co umożliwia słuchaczom rozwój umiejętności ogrodniczych już w czasie trwania kursu oraz daje narzędzie do dalszego rozwoju. Kurs daje wskazówki jak  ograniczyć prace pielęgnacyjne przy zachowaniu wartości estetycznych i dekoracyjnych ogrodu, jak praktycznie wykorzystać przestrzeń.

Rezultaty

  • znajomość zasad komponowania przestrzeni ogrodu,
  • znajomość podstaw ogrodnictwa ozdobnego i materiału roślinnego,
  • umiejętność zakładania  i pielęgnacji rabat ozdobnych,
  • znajomość zasad pielęgnacji roślin ozdobnych.

 

Kurs będzie zawierał:

1. Zasady projektowania przestrzeni ogrodu.
2. Zasady kompozycji i doboru roślin.
3. Sadzenie, w tym przygotowanie gleby.
4. Wiosna, lato, jesień, zima. Metody ochrony roślin.
5. Korygowanie wzrostu cięciem. Rodzaje, sposoby i zasady cięcia roślin.
6. Ciekawostki z świata roślin. Quiz.
7. Test