Wymagania wstępne:

Nie wymagana jest żadna wiedza ani umiejętności przed przystąpieniem do kursu.

Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs skierowany jest do osób pragnących poznać tą dyscyplinę sportu

            -Młodzież i studenci,

            -Osoby  w średnim wieku.

Zawartość:

Kurs dostarcza informacji na temat krótkiej historii rozwoju dyscypliny, podstawowych zasad gry. Kolejne wykłady będą prezentowały naukę podstawowych odbić. Postaram się także przybliżyć wiedzę na temat światowej siatkówki - zawodników, rozgrywanych turniejów itd. Ponadto swoją wiedzę będzie można sprawdzić wypełniając quizy  i zadania.