Kurs florystyki, a dokładniej kurs układania bukietów ślubnych skierowany jest dla osób, które chcą rozwinąć swoją wiedzę oraz umiejętności związane z procesem produkcji bukietów oraz są amatorami w tej dziedzinie. Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę teoretyczną na temat rodzajów i przeróżnych ozdób wykorzystywanych przy układaniu bukietów oraz wiedzę praktyczną dotycząca techniki przekładania i łączenia kwiatów.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w kursie :

•znajomość podstaw teoretycznych
•poznanie techniki układania bukietów
•rozwój kreatywnego myślenia