mvc_logo

źródło: http://www.satyanamsoft.com

Do kogo skierowany:

Programiści c# .net

Wymagane wiadomości wstępne:

c#, .net, entity framework, basic forntend skills, visual studio

Jakie umiejętności zostaną nabyte po kursie:

Architektura wzorca mvc czyli umiejętność rozróżniania Model, View, Controler oraz podstawowe opcje z nimi powiązane jak struktura API, walidacja danych itp

Spis treści:

1. Podstawy

   1.1 Warstwa prezentacji

      1.1.1 Razor syntax

      1.1.2 Partial view

       1.1.3 Tworzenie formularza cshtml

   1.2 Warstwa backednowa

      1.2.1 Parametr action

      1.2.2 View Models

   1.3 Walidacja danych

      1.3.1 Walidacja po stronie serwera

      1.3.2 Walidacja po stronie klienta

   1.4 Authentication & Authorization

      1.4.1 ASP.NET Identity

      1.4.2 Rodzaje roli użytkowników

      1.4.3 OAuth

2. Praca z danymi

   2.1 Entity framework

      2.1.1 Włączenie migracji

      2.1.2 Code - first migration

3. WEB API

   3.1 Budowan ie WEB API

      3.1.1 Opisanie stróktury WEB API

      3.1.2 DTO

   3.2 Narzędzia

      3.2.1 auto mapper 

Na końcu z każdego z 3 modułów quiz pytań zawarty w danym module