mvc_logo

źródło: http://www.satyanamsoft.com

Do kogo skierowany:

Programiści c# .net

Wymagane wiadomości wstępne:

c#, .net, entity framework, basic forntend skills, visual studio

Jakie umiejętności zostaną nabyte po kursie:

Architektura wzorca mvc czyli umiejętność rozróżniania Model, View, Controler oraz podstawowe opcje z nimi powiązane jak struktura API, walidacja danych itp

Spis treści:

1. Podstawy

   1.1 Warstwa prezentacji

      1.1.1 Razor syntax

      1.1.2 Partial view

   1.2 Warstwa backednowa

      1.2.1 Parametr action

      1.2.2 View Models

   1.3 Walidacja danych

      1.3.1 Walidacja po stronie klienta i serwera

   1.4 Authentication & Authorization

      1.4.1 ASP.NET Identity

      1.4.2 Rodzaje roli użytkowników

      1.4.3 OAuth

2. Praca z danymi

   2.1 Entity framework

      2.1.1 Migracje

      2.1.2 Code - first migration

3. WEB API

   3.1 Budowan ie WEB API

      3.1.1 Opisanie stróktury WEB API

      3.1.2 DTO

   3.2 Narzędzia

      3.2.1 auto mapper 

Na końcu z każdego z 3 modułów quiz pytań zawarty w danym module