Róża Żabiłowicz

Kurs jest skierowany do:

Osób zainteresowanych tematem front-endu, chcących poznać nowe możliwości, jakie daje użycie jednego z najpopularniejszych framework’ów, który umożliwia stworzenie funkcjonalnych oraz nowoczesnych aplikacji webowych. Osób chcących poznać podstawy TypeScript w praktyce (wygodnej nakładki na język JavaScript, która zawiera zarówno te same mechanizmy jak JS, a także daje zupełnie nowe możliwości).

Wymagana znajomość:

-podstawy HTML, CSS

-podstawy języka programowania JavaScript

-podstawowa obsługa edytora tekstowego Visual Studio Code (możliwy do pobrania pod adresem: https://code.visualstudio.com/)

Umiejętności nabyte po ukończeniu kursu:

-umiejętność przygotowania środowiska do pracy z frameworkiem Angular 6

-znajomość przydatnych narzędzi VS do ułatwienia pracy

-znajomość podstawowej architektury projektu

-umiejętność stworzenia prostej aplikacji

-podstawy języka TypeScript

Co znajduje się w kursie:

  1.   Podstawy języka TypeScript.
  2.   Instalacja środowiska.
  3.   Przydatne narzędzia do pracy z VS Code oraz Angular.
  4.   Stworzenie szablony aplikacji i omówienie architektury.
  5.   Wyświetlanie danych oraz data binding.
  6.   Przygotowanie prostych komponentów.
  7.   Routing.
  8.   Zapytania do API.